ძირითადი ფუნქციების განმახორციელებელი პოზიციები
ივნისი
02, 2017
19:21

დასრულებული: ვაკანსია სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიების...

ივნისი 02, 2017 19:21

ვაკანსიის გამოცხადების თარიღი: 02.06.2017 ვაკანსიის დასრულების თარიღი: 18.06.2017...

ივნისი
02, 2017
19:17

დასრულებული: ვაკანსია სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის...

ივნისი 02, 2017 19:17

ვაკანსიის გამოცხადების თარიღი: 02.06.2017 ვაკანსიის დასრულების თარიღი: 18.06.2017...

ივნისი
02, 2017
18:47

დასრულებული: ვაკანსია ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების...

ივნისი 02, 2017 18:47

ვაკანსიის გამოცხადების თარიღი: 02.06.2017 ვაკანსიის დასრულების თარიღი: 18.06.2017...

აპრილი
28, 2017
12:44

დასრულებული: ვაკანსია ადამიანური რესურსების მართვის ჯგუფის უფროსის...

აპრილი 28, 2017 12:44

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  ადმინისტრაციის ადამიანური...

თებერვალი
07, 2017
21:26

დასრულებული: ვაკანსია ქსელური ინფრასტრუქტურის წამყვანი სპეციალისტის...

თებერვალი 07, 2017 21:26

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის...

თებერვალი
07, 2017
21:20

დასრულებული: ვაკანსია ადმინისტრაციის შესყიდვების ჯგუფის უფროსის თანამდებობაზე

თებერვალი 07, 2017 21:20

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს ადმინისტრაციის შესყიდვების ჯგუფის...

თებერვალი
07, 2017
21:08

დასრულებული: ვაკანსია მომსახურების დანახარჯთა და ტარიფის დადგენის მთავარი...

თებერვალი 07, 2017 21:08

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების...

თებერვალი
07, 2017
20:25

დასრულებული: ვაკანსია ბაზრის ანალიზის მთავარი სპეციალისტის პოზიციაზე

თებერვალი 07, 2017 20:25

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  ბაზრის ანალიზისა და...

მარტი
18, 2016
16:25

დასრულებული: ვაკანსია სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსის პოზიციაზე

მარტი 18, 2016 16:25

დამსაქმებელი: საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია. www.gncc.ge

დეკემბერი
25, 2015
14:19

დასრულებული: ვაკანსია საფინანსო დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის პოზიციაზე

დეკემბერი 25, 2015 14:19

დამსაქმებელი: საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია. www.gncc.ge

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები