ძირითადი ფუნქციების განმახორციელებელი პოზიციები
სექტემბერი
15, 2023
12:06

კონკურენციის ხელშეწყობის და ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის წამყვანი...

სექტემბერი 15, 2023 12:06

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კანონით განსაზღვრული მოვალეობების შესრულების...

აპრილი
06, 2023
11:09

დასრულებული: იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის ჯგუფის მთავარი...

აპრილი 06, 2023 11:09

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კანონით განსაზღვრული მოვალეობების შესრულების...

ოქტომბერი
07, 2022
11:56

დასრულებული: სპექტრისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის დაგეგმვის ჯგუფის უფროსი

ოქტომბერი 07, 2022 11:56

კომუნიკაციების კომისია მაუწყებლობისა და სატელეკომუნიკაციო დარგების მარეგულირებელი ორგანოა. კანონით...

სექტემბერი
23, 2022
17:48

დასრულებული: სპექტრისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ტექნოლოგიის ჯგუფის...

სექტემბერი 23, 2022 17:48

კომუნიკაციების კომისია მაუწყებლობისა და სატელეკომუნიკაციო დარგების მარეგულირებელი ორგანოა. კანონით...

აგვისტო
25, 2022
13:01

დასრულებული: სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის წამყვანი...

აგვისტო 25, 2022 13:01

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კანონით განსაზღვრული მოვალეობების შესრულების...

აგვისტო
25, 2022
12:30

დასრულებული: სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის მთავარი...

აგვისტო 25, 2022 12:30

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კანონით განსაზღვრული მოვალეობების შესრულების...

ივნისი
10, 2022
17:28

დასრულებული: მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის წამყვანი...

ივნისი 10, 2022 17:28

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  მედიაწიგნიერების...

მაისი
30, 2022
16:54

დასრულებული: აუდიოვიზუალური მედიამომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტის...

მაისი 30, 2022 16:54

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის...

მაისი
18, 2022
14:54

დასრულებული: რადიომონიტორინგის ინჟინერი

მაისი 18, 2022 14:54

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  სპექტრისა და ტექნოლოგიების...

აპრილი
29, 2022
10:42

დასრულებული: მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის მთავარი...

აპრილი 29, 2022 10:42

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  მედიაწიგნიერების...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები