ძირითადი ფუნქციების განმახორციელებელი პოზიციები
ივლისი
13, 2020
16:48

დასრულებული: სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის ბაზრის...

ივლისი 13, 2020 16:48

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს კონკურსს  სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის...

მარტი
17, 2020
18:05

დასრულებული: მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის წამყვანი...

მარტი 17, 2020 18:05

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  მედიაწიგნიერების...

თებერვალი
14, 2020
17:22

დასრულებული: კომისიის აპარატის სპექტრის და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის...

თებერვალი 14, 2020 17:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის სპექტრის...

ნოემბერი
27, 2019
14:28

დასრულებული: სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

ნოემბერი 27, 2019 14:28

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის სამართლებრივი...

ნოემბერი
20, 2019
17:42

დასრულებული: აუდიოვიზუალური მედიამომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტის...

ნოემბერი 20, 2019 17:42

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის...

ნოემბერი
12, 2019
14:50

დასრულებული: მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის უფროსი

ნოემბერი 12, 2019 14:50

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  მედიაწიგნიერების განვითარების...

სექტემბერი
26, 2019
17:52

დასრულებული: სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი

სექტემბერი 26, 2019 17:52

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის...

სექტემბერი
26, 2019
17:42

დასრულებული: სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსი

სექტემბერი 26, 2019 17:42

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის სამართლებრივი...

თებერვალი
15, 2019
20:21

დასრულებული: ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან − საქართველოს კომუნიკაციების...

თებერვალი 15, 2019 20:21

ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან − საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან არსებული...

თებერვალი
14, 2019
20:18

დასრულებული: სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსი

თებერვალი 14, 2019 20:18

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის სამართლებრივი...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები