წვდომის მენიუ

ძირითადი ფუნქციების განმახორციელებელი პოზიციები
ივლისი
16, 2024
10:31

დასრულებული: მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი

ივლისი 16, 2024 10:31

ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან − საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან არსებული...

თებერვალი
14, 2024
21:41

დასრულებული: სპექტრისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ტექნოლოგიის ჯგუფის...

თებერვალი 14, 2024 21:41

კომუნიკაციების კომისია მაუწყებლობისა და სატელეკომუნიკაციო დარგების მარეგულირებელი ორგანოა. კანონით...

თებერვალი
05, 2024
15:40

დასრულებული: კონკურენციის ხელშეწყობის და ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის...

თებერვალი 05, 2024 15:40

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კანონით განსაზღვრული მოვალეობების შესრულების...

ნოემბერი
24, 2023
18:28

დასრულებული: მედიაწიგნიერების განვითარების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

ნოემბერი 24, 2023 18:28

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  მედიაწიგნიერების...

სექტემბერი
15, 2023
12:06

დასრულებული: კონკურენციის ხელშეწყობის და ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის...

სექტემბერი 15, 2023 12:06

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კანონით განსაზღვრული მოვალეობების შესრულების...

აპრილი
06, 2023
11:09

დასრულებული: იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის ჯგუფის მთავარი...

აპრილი 06, 2023 11:09

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კანონით განსაზღვრული მოვალეობების შესრულების...

ოქტომბერი
07, 2022
11:56

დასრულებული: სპექტრისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის დაგეგმვის ჯგუფის უფროსი

ოქტომბერი 07, 2022 11:56

კომუნიკაციების კომისია მაუწყებლობისა და სატელეკომუნიკაციო დარგების მარეგულირებელი ორგანოა. კანონით...

სექტემბერი
23, 2022
17:48

დასრულებული: სპექტრისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ტექნოლოგიის ჯგუფის...

სექტემბერი 23, 2022 17:48

კომუნიკაციების კომისია მაუწყებლობისა და სატელეკომუნიკაციო დარგების მარეგულირებელი ორგანოა. კანონით...

აგვისტო
25, 2022
13:01

დასრულებული: სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის წამყვანი...

აგვისტო 25, 2022 13:01

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კანონით განსაზღვრული მოვალეობების შესრულების...

აგვისტო
25, 2022
12:30

დასრულებული: სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის მთავარი...

აგვისტო 25, 2022 12:30

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კანონით განსაზღვრული მოვალეობების შესრულების...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები