ძირითადი ფუნქციების განმახორციელებელი პოზიციები
დეკემბერი
31, 2020
15:19

სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის მომსახურების დანახარჯთა და...

დეკემბერი 31, 2020 15:19

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს კონკურსს სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის...

დეკემბერი
31, 2020
15:13

კომისიის აპარატის სპექტრის და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის მონიტორინგის ჯგუფის...

დეკემბერი 31, 2020 15:13

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის სპექტრის და ტექნოლოგიის...

ოქტომბერი
23, 2020
17:46

დასრულებული: სპექტრისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი

ოქტომბერი 23, 2020 17:46

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს კონკურსს სპექტრისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის უფროსის...

ოქტომბერი
20, 2020
17:07

დასრულებული: მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის მთავარი...

ოქტომბერი 20, 2020 17:07

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს კონკურსს  მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის...

ივლისი
13, 2020
16:48

დასრულებული: სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის ბაზრის...

ივლისი 13, 2020 16:48

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს კონკურსს  სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის...

მარტი
17, 2020
18:05

დასრულებული: მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის წამყვანი...

მარტი 17, 2020 18:05

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  მედიაწიგნიერების...

თებერვალი
14, 2020
17:22

დასრულებული: კომისიის აპარატის სპექტრის და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის...

თებერვალი 14, 2020 17:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის სპექტრის...

ნოემბერი
27, 2019
14:28

დასრულებული: სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

ნოემბერი 27, 2019 14:28

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის სამართლებრივი...

ნოემბერი
20, 2019
17:42

დასრულებული: აუდიოვიზუალური მედიამომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტის...

ნოემბერი 20, 2019 17:42

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის...

ნოემბერი
12, 2019
14:50

დასრულებული: მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის უფროსი

ნოემბერი 12, 2019 14:50

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  მედიაწიგნიერების განვითარების...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები