წვდომის მენიუ

ძირითადი ფუნქციების განმახორციელებელი პოზიციები
იანვარი
28, 2019
17:12

დასრულებული: რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის დეპარტამენტის მონიტორინგის ჯგუფის...

იანვარი 28, 2019 17:12

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის...

დეკემბერი
25, 2018
16:06

დასრულებული: მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის მთავარი...

დეკემბერი 25, 2018 16:06

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  მედიაწიგნიერების...

ნოემბერი
13, 2018
16:22

დასრულებული: ვაკანსია რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის დეპარტამენტის უფროსის...

ნოემბერი 13, 2018 16:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მაუწყებლობისა და სატელეკომუნიკაციო დარგების...

ოქტომბერი
22, 2018
12:43

დასრულებული: ვაკანსია მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის...

ოქტომბერი 22, 2018 12:43

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მაუწყებლობისა და სატელეკომუნიკაციო დარგების...

სექტემბერი
18, 2018
17:09

დასრულებული: ვაკანსია ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების...

სექტემბერი 18, 2018 17:09

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული...

სექტემბერი
18, 2018
16:54

დასრულებული: ვაკანსია ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების...

სექტემბერი 18, 2018 16:54

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  ბაზრის ანალიზისა და...

ივნისი
21, 2018
11:56

დასრულებული: რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის დეპარტამენტის მონიტორინგის ჯგუფის...

ივნისი 21, 2018 11:56

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები