შეტყობინებები
ივნისი
02, 2020
15:13

შეტყობინება ააიპ „საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რადიო-ტელევიზია ფარვანას“

ივნისი 02, 2020 15:13

შეტყობინება შპს „მდ ჯგუფსი“ სხდომა, სადაც განიხილება ააიპ „საზოგადოებრივი...

ივნისი
02, 2020
15:12

შეტყობინება შპს ტელეკომპანია „გურჯაანს“

ივნისი 02, 2020 15:12

შეტყობინება შპს ტელეკომპანია „გურჯაანს“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს ტელეკომპანია...

ივნისი
02, 2020
15:10

შეტყობინება შპს „დამოუკიდებელ ტელეკომპანია მეგა-ტვ-ს“

ივნისი 02, 2020 15:10

შეტყობინება შპს „დამოუკიდებელ ტელეკომპანია მეგა-ტვ-ის“ სხდომა, სადაც განიხილება...

ივნისი
02, 2020
15:09

შეტყობინება შპს „ილიონს“

ივნისი 02, 2020 15:09

შეტყობინება შპს „ილიონის“ სხდომა, სადაც განიხილება საკითხი შპს...

ივნისი
01, 2020
14:46

შეტყობინება შპს „მდ ჯგუფს“

ივნისი 01, 2020 14:46

შეტყობინება შპს „მდ ჯგუფსი“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს „მდ...

ივნისი
01, 2020
12:10

შეტყობინება მაუწყებელს - ააიპ „ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და...

ივნისი 01, 2020 12:10

შეტყობინება მაუწყებელს - ააიპ „ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის...

მაისი
28, 2020
11:07

შეტყობინება სსიპ ,,დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს“

მაისი 28, 2020 11:07

შეტყობინება სსიპ ,,დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს“ სხდომა, სადაც განიხილება სსიპ...

მაისი
28, 2020
11:06

შეტყობინება შპს ,,მთავარ არხს“

მაისი 28, 2020 11:06

შეტყობინება შპს ,,მთავარ არხის“ სხდომა, სადაც განიხილება სსიპ ,,დეპოზიტების...

მაისი
26, 2020
13:56

შეტყობინება შპს ,,რკინიგზის ტელეკომს“

მაისი 26, 2020 13:56

შეტყობინება შპს „რკინიგზის ტელეკომის" სხდომა, სადაც განიხილება შპს „რკინიგზის...

მაისი
26, 2020
13:54

შეტყობინება შპს ,,კავკასუს ონლაინს“

მაისი 26, 2020 13:54

შეტყობინება შპს „კავკასუს ონლაინს“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს „კავკასუს...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები