სახელმწიფო შესყიდვები
მაისი
02, 2019
18:15

სატელევიზიო აუდიტორიის გამზომი და სატელევიზიო არხების მონიტორინგის მომსახურების...

მაისი 02, 2019 18:15

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს სატელევიზიო აუდიტორიის გამზომი და სატელევიზიო...

აპრილი
25, 2019
12:29

კომისიის საჭიროებისათვის ჰიგიენის საშუალებების შესყიდვა

აპრილი 25, 2019 12:29

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს ჰიგიენის საშუალებების შესყიდვის მიზნით.

აპრილი
08, 2019
16:47

აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა

აპრილი 08, 2019 16:47

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს, აუქციონის გარეშე, სსიპ...

მარტი
22, 2019
17:11

კომისიის ბალანსზე რიცხული პრინტერის კარტრიჯების დამუხტვა/აღდგენა, პრინტერების...

მარტი 22, 2019 17:11

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს კომისიის ბალანსზე რიცხული პრინტერის...

მარტი
07, 2019
17:18

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რეცხვის მომსახურების შესყიდვა

მარტი 07, 2019 17:18

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს კომისიის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო...

თებერვალი
26, 2019
10:59

დალაგება დასუფთავებისა და სხვადასხვა ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის თაობაზე...

თებერვალი 26, 2019 10:59

კომისიის შენობის დალაგება-დასუფთავების, ასევე სხვადასხვა ტექნიკური მომსახურების აღწერისა და...

დეკემბერი
20, 2018
15:18

მედია მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვა

დეკემბერი 20, 2018 15:18

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს მედია მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვის...

დეკემბერი
10, 2018
16:40

კომისიის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების...

დეკემბერი 10, 2018 16:40

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს კომისიის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო...

ნოემბერი
29, 2018
16:32

სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა

ნოემბერი 29, 2018 16:32

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს სატელეფონო მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

ნოემბერი
29, 2018
16:28

ინტერნეტ და მაილსერვერის მომსახურების შესყიდვა

ნოემბერი 29, 2018 16:28

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს ინტერნეტ და მაილსერვერის მომსახურების...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები