ძირითადი ფუნქციების განმახორციელებელი პოზიციები
ნოემბერი
27, 2019
14:28

დასრულებული: სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

ნოემბერი 27, 2019 14:28

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის სამართლებრივი...

ნოემბერი
20, 2019
17:42

დასრულებული: აუდიოვიზუალური მედიამომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტის...

ნოემბერი 20, 2019 17:42

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის...

ნოემბერი
12, 2019
14:50

დასრულებული: მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის უფროსი

ნოემბერი 12, 2019 14:50

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  მედიაწიგნიერების განვითარების...

სექტემბერი
26, 2019
17:52

დასრულებული: სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი

სექტემბერი 26, 2019 17:52

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის...

სექტემბერი
26, 2019
17:42

დასრულებული: სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსი

სექტემბერი 26, 2019 17:42

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის სამართლებრივი...

თებერვალი
15, 2019
20:21

დასრულებული: ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან − საქართველოს კომუნიკაციების...

თებერვალი 15, 2019 20:21

ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან − საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან არსებული...

თებერვალი
14, 2019
20:18

დასრულებული: სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსი

თებერვალი 14, 2019 20:18

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის სამართლებრივი...

იანვარი
28, 2019
17:12

დასრულებული: რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის დეპარტამენტის მონიტორინგის ჯგუფის...

იანვარი 28, 2019 17:12

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის...

დეკემბერი
25, 2018
16:06

დასრულებული: მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის მთავარი...

დეკემბერი 25, 2018 16:06

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  მედიაწიგნიერების...

ნოემბერი
13, 2018
16:22

დასრულებული: ვაკანსია რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის დეპარტამენტის უფროსის...

ნოემბერი 13, 2018 16:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მაუწყებლობისა და სატელეკომუნიკაციო დარგების...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები