ძირითადი ფუნქციების განმახორციელებელი პოზიციები
ივნისი
21, 2018
11:56

დასრულებული: რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის დეპარტამენტის მონიტორინგის ჯგუფის...

ივნისი 21, 2018 11:56

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის...

ივნისი
02, 2017
19:21

დასრულებული: ვაკანსია სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიების...

ივნისი 02, 2017 19:21

ვაკანსიის გამოცხადების თარიღი: 02.06.2017 ვაკანსიის დასრულების თარიღი: 18.06.2017...

ივნისი
02, 2017
19:17

დასრულებული: ვაკანსია სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის...

ივნისი 02, 2017 19:17

ვაკანსიის გამოცხადების თარიღი: 02.06.2017 ვაკანსიის დასრულების თარიღი: 18.06.2017...

ივნისი
02, 2017
18:47

დასრულებული: ვაკანსია ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების...

ივნისი 02, 2017 18:47

ვაკანსიის გამოცხადების თარიღი: 02.06.2017 ვაკანსიის დასრულების თარიღი: 18.06.2017...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები