ძირითადი ფუნქციების განმახორციელებელი პოზიციები
აპრილი
29, 2022
10:42

დასრულებული: მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის მთავარი...

აპრილი 29, 2022 10:42

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  მედიაწიგნიერების...

თებერვალი
09, 2022
10:01

დასრულებული: სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის ბაზრის ანალიზის...

თებერვალი 09, 2022 10:01

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კანონით განსაზღვრული მოვალეობების შესრულების...

აგვისტო
25, 2021
14:09

დასრულებული: სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის ბაზრის...

აგვისტო 25, 2021 14:09

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს კონკურსს  სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის...

თებერვალი
01, 2021
10:13

დასრულებული: სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის მომსახურების...

თებერვალი 01, 2021 10:13

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს კონკურსს სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის...

იანვარი
29, 2021
11:13

დასრულებული: კომისიის აპარატის სპექტრის და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის...

იანვარი 29, 2021 11:13

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის სპექტრის და ტექნოლოგიის...

ოქტომბერი
23, 2020
17:46

დასრულებული: სპექტრისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი

ოქტომბერი 23, 2020 17:46

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს კონკურსს სპექტრისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის უფროსის...

ოქტომბერი
20, 2020
17:07

დასრულებული: მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის მთავარი...

ოქტომბერი 20, 2020 17:07

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს კონკურსს  მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის...

ივლისი
13, 2020
16:48

დასრულებული: სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის ბაზრის...

ივლისი 13, 2020 16:48

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს კონკურსს  სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის...

მარტი
17, 2020
18:05

დასრულებული: მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის წამყვანი...

მარტი 17, 2020 18:05

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  მედიაწიგნიერების...

თებერვალი
14, 2020
17:22

დასრულებული: კომისიის აპარატის სპექტრის და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის...

თებერვალი 14, 2020 17:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის სპექტრის...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები