ძიება
ნაპოვნია ""   21622 სიახლე
აპრილი
01 2021
0:00

შპს „დეტექტორისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული...

შპს „დეტექტორისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია” ) აღნიშნავს, რომ შპს „დეტექტორმა“ (რეგისტრირებული ქუთაისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ 2007 წლის 27 აგვისტოს; ს.კ. №212896785) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის № შ-21-7/1468, 29.03.21) ქ. ქუთაისში დეციმეტრულ ტალღათა ...

აპრილი
01 2021
0:00

შპს „თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio“-ს მაუწყებლობის განახლების თაობაზე

შპს „თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio“-ს მაუწყებლობის განახლების თაობაზე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით მიმართა შპს „თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio“-მ (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-21-6/1462, 26.03.21) ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად სამაუწყებლო საქმიანობის განახლების შესახებ. განცხადების თანახმად კომპანია მაუწყებლობას განაახლებს 2021 წლის 15 ...

აპრილი
05 2021
13:10

კომუნიკაციების კომისიამ მარტის შემაჯამებელი ComCom დაიჯესტი გამოაქვეყნა

კომუნიკაციების კომისიამ ტელეკომ სფეროთი დაინტერესებულ საზოგადოებას გასული თვის  ComCom დაიჯესტი წარუდგინა. მარტის ComCom დაიჯესტი სატელეკომუნიკაციო სექტორში მიმდინარე მნიშვნელოვან სიახლეებს და კომუნიკაციების კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს მოიცავს. ComCom დაიჯესტის პირველი მნიშვნელოვანი საკითხი კომუნიკაციების კომისიის ახალ შემადგენლობას ეხება. მარტში საქართველოს პარლამენტმა კომუნიკაციების კომისიის ორი ახალი წევრი, ეკატერინე იმედაძე და ნათია კუკულაძე ექვსი წლის ვადით აირჩია. კომისიის ...

აპრილი
02 2021
18:52

კომუნიკაციების კომისიის დაფინანსებით სატელევიზიო რეიტინგების მთვლელ კომპანია „TMI” -ს საერთაშორისო აუდიტი...

კომუნიკაციების კომისიის დაფინანსებით სატელევიზიო რეიტინგების მთვლელ კომპანია „ტრი მედია ინტელიჯენსს“, რომელიც „კანტარ მედია“-ს ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში, საერთაშორისო აუდიტი ჩაუტარდება. კომისიამ საერთაშორისო აუდიტის ჩასატარებლად ტენდერი დღეს გამოაცხადა.  სატელევიზიო რეიტინგების მთვლელ კომპანიებში საერთაშორისო აუდიტის ჩატარების საჭიროება იმითაა განპირობებული, რომ დღეს საქართველოში ორი სატელევიზიო რეიტინგების მთვლელი კომპანია არსებობს, რომელთა ...

მარტი
25 2021
0:00

შპს „კავკასუს ონლაინის“ სპეციალური მმართველის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად...

შპს „კავკასუს ონლაინის“ სპეციალური მმართველის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ 2021 წლის 09 მარტს   კომუნიკაციების კომისიას  (შემდგომში  „კომისია“) წერილით (კომისიაში რეგისტრაციის N შ-21-6/1103) მიმართა შპს „კავკასუს ონლაინის“ სპეციალურმა მმართველმა მარიამ სულაბერიძემ, სადაც ითხოვდა მის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობას. აღნიშნული მომართვა შემდგომ დაზუსტდა 2021 წლის 12 ...

მარტი
25 2021
0:00

შპს „ილიონის“ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე

შპს „ილიონის“ სამართალდამრღვევად ცნობისა და  ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე I.  აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (შემდგომში „კომისია“) აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის  სამსახურებრივი ბარათის (N21-10-513, 16/03/2021) საფუძველზე, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 36-ე მუხლის მე-14 პუნქტის შესაბამისად, კომისიაში დაიწყო მარტივი ...

მარტი
25 2021
0:00

შპს „ქართული-ტვ“-ს სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე

შპს „ქართული-ტვ“-ს სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე I.  აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (შემდგომში „კომისია“) აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის  სამსახურებრივი ბარათის (N21-10-513, 16/03/2021) საფუძველზე, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 36-ე მუხლის მე-14 პუნქტის შესაბამისად, კომისიაში დაიწყო მარტივი ...

მარტი
25 2021
0:00

ააიპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის“ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული...

ააიპ „ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის“ სამართალდამრღვევად ცნობისა და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების თაობაზე I.  აღწერილობითი ნაწილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (შემდგომში „კომისია“) აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის  სამსახურებრივი ბარათის (N21-10-513, 16/03/2021) საფუძველზე, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 36-ე მუხლის მე-14 პუნქტის ...

მარტი
25 2021
15:25

შპს „ახტელს“, შპს „ახალ ქსელებს“ და შპს „ნირაკოს“ შორის არსებულ დავაზე წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და...

შპს „ახტელს“, შპს „ახალ ქსელებს“ და შპს „ნირაკოს“    შორის არსებულ დავაზე წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და დავის განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში - კომისია) აღნიშნავს, რომ 2021 წლის 16 მარტს, შპს „ნირაკომ“ საჩივრებით (კომისიაში რეგისტრაციის: 16.03.2021; Nშ-20-6/1241 და 16.03.2021; Nშ-20-6/1242) მომართა კომისიას შპს „ახტელის“ და შპს „ახალი ...

აპრილი
01 2021
16:02

კომუნიკაციების კომისიამ „მაგთიკომს“ „მაგთიფიქსის“ გაუქმების უფლება არ მისცა

მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით, კომუნიკაციების კომისიამ „მაგთიკომს“ „მაგთიფიქსის“ მომსახურების F10 ლიცენზიის გაუქმების შესახებ მოთხოვნა არ დაუკმაყოფილა. კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად, „მაგთიფიქსის“ სერვისის მიღებას კვლავ შეძლებს  10 ათასამდე აბონენტი, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები აბონენტები. „მაგთიფიქსის“ მომსახურება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საქართველოს საზღვრისპირა სოფლებსა და ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები