ძიება
ნაპოვნია ""   21622 სიახლე
აპრილი
01 2021
0:00

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2021 წლის №12 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2021 წლის №12 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ (შემდგომში “კომისია”) განიხილა კომისიის 2021 წლის 01 აპრილის N12 სხდომაზე წარმოდგენილი დღის წესრიგის პროექტი და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 177-ე მუხლის მე-4 ნაწილის, „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 121  მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, კენჭისყრის შედეგად, ...

აპრილი
01 2021
0:00

სს „გლობალ ერთისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ

სს „გლობალ ერთისთვის“  ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია") აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით მიმართა სს „გლობალ ერთმა“ (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-21-7/1528,31.03.2021)  ელექტრონული  საკომუნიკაციო  მომსახურების  მიმწოდებელი  ოპერატორის  არჩევის კოდის (1018) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭებასთან დაკავშირებით. სს  ...

აპრილი
01 2021
0:00

შპს „Premium Net International SRL-ის ფილიალი საქართველოში“ (ს/კ 404948955) ბენეფიციარი მესაკუთრის, შპს...

შპს „Premium Net International SRL-ის ფილიალი საქართველოში“ (ს/კ 404948955) ბენეფიციარი მესაკუთრის, შპს „როტაქსას“ (303917879 /ლიტვა/)   მიერ შპს „შვესიაუსიას ტაშკას“ (302839121 /ლიტვა/) კუთვნილი შპს „Premium Net International SRL“-ის (2739178,/რუმინეთი/) წილის 50%-ის  შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ საქართველოს  კომუნიკაციების  ეროვნული  კომისია  (შემდგომში  ...

აპრილი
01 2021
0:00

შპს „ტვ სარფის“ (ს/კ 445459423) წილის 100%-ის შპს „ოკ.ტვ“-ს (ს/კ 405166412) მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის...

შპს „ტვ სარფის“ (ს/კ 445459423) წილის 100%-ის შპს „ოკ.ტვ“-ს (ს/კ 405166412) მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში “კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას 2021 წლის 25 მარტს   განცხადებით მიმართა შპს „ტვ. სარფმა“ (კომისიაში რეგისტრაციის Nშ-21-6/1437 25.03.2021), შპს „ტვ. სარფის“ წილის 100%-ის შპს„ოკ.ტვ“-ს მიერ შეძენაზე  წინასწარი თანხმობის ...

აპრილი
01 2021
0:00

შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიასთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით...

შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიასთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიამ“ (რეგისტრირებული თ/წყაროს რ-ის სასამართლოს მიერ 2004 წლის 20 მაისს, რეგ.   N36/4-113; ს.კ. №230866435) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის № შ-21-7/769, ...

აპრილი
06 2021
13:44

გაეროს რეზოლუციის ფარგლებში, კომუნიკაციების კომისია ყოველწლიურად მედიაწიგნიერების კვირეულს ჩაატარებს

გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მედიისა და ინფორმაციული წიგნიერების საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების შესახებ რეზოლუცია მიიღო.  კომუნიკაციების კომისიისთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ რეზოლუციაში, რომლის თანაავტორიც საქართველოა დეზინფორმაციის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის ყველაზე ეფექტურ გზად მედიაწიგნიერებაა დასახელებული. რეზოლუციაში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ მოქალაქეებს  აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ მედიისა და ინფორმაციული წიგნიერების უნარ-ჩვევები და  გაეროს წევრმა სახელმწიფოებმა ამაზე ...

აპრილი
06 2021
13:14

შეტყობინება შპს „სეზონი ტვ“-ის

2021 წლის 8 აპრილს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს შპს „სეზონი ტვ“-ის მაუწყებლად ავტორიზაციის განცხადების განხილვის თაობაზე. შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

აპრილი
05 2021
17:45

შეტყობინება შპს „გაერთიანებულ ტელეკომს“

2021 წლის 8 აპრილს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს „შპს „გაერთიანებული ტელეკომი“-ს წილის 50%-ის შპს „ტელეკომ 1“-ის მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის შესახებ". შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

აპრილი
01 2021
0:00

კერძო საეთერო რადიომაუწყებლობის ლიცენზიების მოსაპოვებლად კონკურსების გამოცხადების სტრატეგიის დამტკიცების...

კერძო საეთერო რადიომაუწყებლობის ლიცენზიების მოსაპოვებლად კონკურსების გამოცხადების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში კომისია) აღნიშნავს რომ 2020 წლის მაისში კომისიის მიერ შემუშავდა და კომისიის ვებ-გვერდზე (www.comcom.ge) საკონსულტაციოდ გამოქვეყნდა სტრატეგიის პროექტი - კერძო საეთერო რადიომაუწყებლობის ლიცენზიების მოსაპოვებლად კონკურსების გამოცხადების თაობაზე. დოკუმენტი ასევე გაეგზავნა რადიომაუწყებლებს შენიშვნებისა და მოსაზრებების ...

აპრილი
01 2021
0:00

შპს „რედ-კო მენეჯმენტ გრუპისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით...

შპს „რედ-კო მენეჯმენტ გრუპისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „რედ-კო მენეჯმენტ გრუპმა“ (რეგისტრირებული სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2017 წლის 30 მარტს, ს.კ. № 405198986) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის № შ-21-7/1110, 09.03.21) ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები