ძიება
ნაპოვნია ""   31 სიახლე
დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „წინანდლის მამულებისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით...

შპს „წინანდლის მამულებისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „წინანდლის მამულებმა“ (რეგისტრირებული თბილისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ 2008 წლის 27 ივნისს; ს.კ. №204557372) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-7/4835, 17.12.19) წინანდლის ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რიკო ექსპრესისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური...

შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რიკო ექსპრესისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რიკო ექსპრესმა“ (რეგისტრირებული ვაკე-საბურთალოს რაიონის სასამართლოს მიერ 2004 წლის პირველ ივნისს, რეგ. №5ა/4-4029; ს.კ. №205034639) კომისიას მიმართა ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური...

შპს „საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „საფეხბურთო კლუბი დინამო თბილისმა“ (რეგისტრირებულია კრწანისი-მთაწმინდის სასამართლოს მიერ 2001 წლის 02 მარტს რეგ.: №06/4-628; ს.კ. №204423454) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

სს „დარიალი ენერჯისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული...

სს „დარიალი ენერჯისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ სს „დარიალი ენერჯიმ“ (რეგისტრირებულია სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2010 წლის 9 დეკემბერს; ს.კ. №401953061) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-7/4651, 03.12.19) საქართველოს ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

საქართველოში შვედეთის საელჩოსთვის არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით...

საქართველოში შვედეთის საელჩოსთვის არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ საქართველოში შვედეთის საელჩომ კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის № შ-19-7/4806, 13.12.19) ქ. თბილისში დეციმეტრულ ტალღათა დიაპაზონში ორი სიხშირის მინიჭების თაობაზე. სიხშირეები გათვალისწინებულია თანამშრომლებს ...

დეკემბერი
30 2019
0:00

შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯიასთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით...

შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯიასთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ შპს „დაირექტ დებიტ ჯორჯიამ“ (რეგისტრირებულია ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექციის მიერ 2006 წლის 7 მარტს რეგ. №3589/006 შპს; ს.კ. №205130464) კომისიას მიმართა განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-7/4526, ...

დეკემბერი
30 2019
15:26

კომუნიკაციების კომისიამ „მთავარი არხი“ დაასანქცირა და პოლიტიკური რეკლამის ეთერიდან დაუყოვნებლივ ამოღება...

კომუნიკაციების კომისიამ „მთავარი არხი“ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის გამო, წერილობით გააფრთხილა და არაწინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური რეკლამების სამაუწყებლო ბადიდან დაუყოვნებლივ ამოღება დაავალდებულა. საქმე ეხება „მთავარი არხის“ ეთერში 2019 წლის 19 დეკემბრიდან ეთერში გასულ პოლიტიკურ რეკლამებს, რომლის განთავსებაც მაუწყებლებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მხოლოდ წინასაარჩევნო პერიოდში შეუძლიათ. მაუწყებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მის მიერ გადაცემული ...

დეკემბერი
25 2019
15:46

საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის შესახებ ”საქართველოში საერთაშორისო...

ცნობა  №  19-38 საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის შესახებ ”საქართველოში საერთაშორისო ზარების ტერმინაციის დროებითი რეგულაციის დადგენის თაობაზე” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2017 წლის 16 მაისის №345/22 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის მიზნით „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე ...

დეკემბერი
25 2019
17:49

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №64 სხდომის დღის წესრიგი

პროექტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის№64 სხდომის დღის წესრიგი                 ქ. თბილისი  2019  წლის 30  დეკემბერი, 12:00 საათი  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის N64 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ (მომხს.ნ.შოვნაძე - ადმინისტრაციის უფროსის მ.შ.); შპს „მთავარი არხისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. ...

დეკემბერი
25 2019
17:54

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №22 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

პროექტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №22 ზეპირი მოსმენის სხდომის  დღის  წესრიგი               ქ. თბილისი  2019  წლის 30 დეკემბერი, 12:00 საათი ”საქართველოში საერთაშორისო ზარების ტერმინაციის დროებითი რეგულაციის დადგენის თაობაზე” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2017 წლის 16 მაისის №345/22 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (მომხს. მ.კანკავა - ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები