ძიება
ნაპოვნია ""   31 სიახლე
დეკემბერი
25 2019
17:57

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №11 მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი

განახლებული პროექტი (განახლების თარიღი 26.12.19) საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №11  მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი                 ქ. თბილისი 2019  წლის 30 დეკემბერი, 12:00 საათი  შპს ,,საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციის“ განცხადების განხილვასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და განცხადების განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ (მომხს. პ.ბერია - სამართლებრივი დეპარტამენტის ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები