დამხმარე მუდმივი ფუნქციების განმახორციელებელი პოზიციები
ივნისი
30, 2021
18:40

დასრულებული: ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

ივნისი 30, 2021 18:40

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს  გამარტივებულ საჯარო კონკურსს ...

თებერვალი
18, 2021
17:17

დასრულებული: მთავარი პროგრამისტი

თებერვალი 18, 2021 17:17

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს გამარტივებულ საჯარო კონკურსს კომისიის აპარატის ინფორმაციული...

ოქტომბერი
30, 2020
14:14

დასრულებული: ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი

ოქტომბერი 30, 2020 14:14

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს  გამარტივებულ საჯარო კონკურსს  კომისიის აპარატის...

ოქტომბერი
02, 2020
14:31

დასრულებული: ხარისხის მართვისა და შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

ოქტომბერი 02, 2020 14:31

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს  გამარტივებულ საჯარო კონკურსს ...

ივლისი
03, 2020
14:35

დასრულებული: საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი

ივლისი 03, 2020 14:35

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს  გამარტივებულ საჯარო კონკურსს  კომისიის აპარატის...

აპრილი
13, 2020
12:26

დასრულებული: ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის ტექნიკური მხარდაჭერის...

აპრილი 13, 2020 12:26

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს ინფორმაციული...

აპრილი
10, 2020
10:18

დასრულებული: შესყიდვების სპეციალისტი

აპრილი 10, 2020 10:18

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ საჯარო კონკურსს შესყიდვების...

იანვარი
30, 2020
17:41

დასრულებული: მძღოლი

იანვარი 30, 2020 17:41

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ საჯარო კონკურსს მძღოლის...

იანვარი
22, 2020
10:25

დასრულებული: კომისიის აპარატის შესყიდვების სპეციალისტი

იანვარი 22, 2020 10:25

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ საჯარო კონკურსს კომისიის...

ოქტომბერი
04, 2019
18:33

დასრულებული: ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი

ოქტომბერი 04, 2019 18:33

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს  გამარტივებულ საჯარო კონკურსს ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები