დამხმარე მუდმივი ფუქნციების განმახორციელებეილი პოზიციები
ივლისი
03, 2020
14:35

დასრულებული: საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი

ივლისი 03, 2020 14:35

კომუნიკაციების კომისია აცხადებს  გამარტივებულ საჯარო კონკურსს  კომისიის აპარატის...

აპრილი
13, 2020
12:26

დასრულებული: ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის ტექნიკური მხარდაჭერის...

აპრილი 13, 2020 12:26

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს ინფორმაციული...

აპრილი
10, 2020
10:18

დასრულებული: შესყიდვების სპეციალისტი

აპრილი 10, 2020 10:18

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ საჯარო კონკურსს შესყიდვების...

იანვარი
30, 2020
17:41

დასრულებული: მძღოლი

იანვარი 30, 2020 17:41

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ საჯარო კონკურსს მძღოლის...

იანვარი
22, 2020
10:25

დასრულებული: კომისიის აპარატის შესყიდვების სპეციალისტი

იანვარი 22, 2020 10:25

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ საჯარო კონკურსს კომისიის...

ოქტომბერი
04, 2019
18:33

დასრულებული: ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის სპეციალისტი

ოქტომბერი 04, 2019 18:33

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს  გამარტივებულ საჯარო კონკურსს ...

აგვისტო
05, 2019
13:40

დასრულებული: შესყიდვების და ლოჯისტიკის ჯგუფის უფროსი

აგვისტო 05, 2019 13:40

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს ადმინისტრაციის...

ივლისი
08, 2019
18:08

დასრულებული: საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის პოზიცია

ივლისი 08, 2019 18:08

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს  საზოგადოებასთან...

ივნისი
28, 2019
13:32

დასრულებული: მძღოლის პოზიცია

ივნისი 28, 2019 13:32

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ საჯარო კონკურსს მძღოლის...

ივნისი
18, 2019
12:41

დასრულებული: შესყიდვების სპეციალისტის პოზიცია

ივნისი 18, 2019 12:41

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს შესყიდვების სპეციალისტის...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები