წვდომის მენიუ

სახელმწიფო შესყიდვები
იანვარი
15, 2018
16:35

სატიტულო ბლანკებისა და კონვერტების შესყიდვა

იანვარი 15, 2018 16:35

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს სატიტულო ბლანკებისა და კონვერტების...

იანვარი
10, 2018
15:39

აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა

იანვარი 10, 2018 15:39

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს აუდიტორული მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

იანვარი
10, 2018
15:36

რადიომაუწყებლობის პრიორიტეტების დადგენის მიზნით კვლევითი მომსახურების შესყიდვა

იანვარი 10, 2018 15:36

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს რადიომაუწყებლობის პრიორიტეტების დადგენის...

დეკემბერი
20, 2017
9:48

ინტერნეტის ხარისხის მონიტორინგის სისტემის შესყიდვა

დეკემბერი 20, 2017 9:48

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს ინტერნეტის ხარისხის მონიტორინგის სისტემის...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები