წვდომის მენიუ

აპრილი 25, 2019 12:29

კომისიის საჭიროებისათვის ჰიგიენის საშუალებების შესყიდვა

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს ჰიგიენის საშუალებების შესყიდვის მიზნით.

ტენდერში მონაწილეობისთვის გახსენით ბმული: ჰიგიენის საშუალებების შესყიდვა.

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები