ძიება
ნაპოვნია ""   13 სიახლე
დეკემბერი
02 2019
17:50

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №60 სხდომის დღის წესრიგი

პროექტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №60 სხდომის დღის წესრიგი               ქ. თბილისი 2019  წლის 05 დეკემბერი, 15:00 საათი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის N60 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ (მომხს.ო.ვოტ - ადმინისტრაციის უფროსი); შპს „თებელაინისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის თაობაზე (მომხს. თ.გოშუა - სამართლებრივი ...

დეკემბერი
02 2019
17:54

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №19 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

პროექტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის№19 ზეპირი მოსმენის სხდომის  დღის  წესრიგი               ქ. თბილისი       2019  წლის 05 დეკემბერი, 15:00 საათი მობილური ქსელით საბითუმო მომსახურების ბაზრის შესაბამის სეგმენტზე კონკურენციის კვლევისა და ანალიზის ჩატარების შესახებ (მომხს. ე.იმედაძე - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი); „ნუმერაციის რესურსის ...

დეკემბერი
02 2019
17:56

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №09 მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი

პროექტი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის№09 მოსამზადებელი სხდომის  დღის წესრიგი               ქ. თბილისი  2019  წლის 05 დეკემბერი, 15:00 საათი შპს ,,გლობალ სელის“ განცხადების განხილვასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და განცხადების განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ (მომხს. ე.ჭახრაკია - სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი); შპს ,,გლობალ სელთან“ ...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები