საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №19 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: დეკემბერი 05, 2019 15:00

გამოქვეყნების თარიღი დეკემბერი 02, 2019 17:54

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის19 ზეპირი მოსმენის სხდომის  დღის  წესრიგი

              ქ. თბილისი       2019  წლის 05 დეკემბერი, 15:00 საათი

  1. მობილური ქსელით საბითუმო მომსახურების ბაზრის შესაბამის სეგმენტზე კონკურენციის კვლევისა და ანალიზის ჩატარების შესახებ (მომხს. ე.იმედაძე - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი);
  2. „ნუმერაციის რესურსის გაცემის, გამოყენებისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის 21 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (მომხს. ქ. რეხვიაშვილი - ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითრების დეპარტამენტის უფროსი; თანამომხს. მ.ჯღამაძე - სპექტრისა და ტექნოლოგიის დეპარტამენტის ტექნოლოგიების ჯგუფის უფროსი).

 

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები