საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №09 მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: დეკემბერი 05, 2019 15:00

გამოქვეყნების თარიღი დეკემბერი 02, 2019 17:56

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის09 მოსამზადებელი სხდომის  დღის წესრიგი

              ქ. თბილისი  2019  წლის 05 დეკემბერი, 15:00 საათი

  1. შპს ,,გლობალ სელის“ განცხადების განხილვასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და განცხადების განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ (მომხს. ე.ჭახრაკია - სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი);
  2. შპს ,,გლობალ სელთან“ ურთიერთჩართვის  შეჩერებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე შპს ,,ვიონი საქართველოს“ განცხადების განხილვასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და განცხადების განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ (მომხს. ე.ჭახრაკია - სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი).

 

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები