ივნისი 29, 2020 19:13

საკონსულტაციო ონლაინ-შეხვედრა 5G სიხშირული რესურსის საფასურის გაანგარიშების დოკუმენტთან დაკავშირებული კითხვების შესახებ

2020 წლის 30 ივნისს კომუნიკაციების კომისია გამართავს ონლაინ-შეხვედრას საკონსულტაციო კომპანიის „ერნსტ ენდ იანგის“ წარმომადგენლებთან, რათა ჩართულ მხარეებთან ერთად მოხდეს 2020 წლის 24 აპრილს კომუნიკაციების კომისიის მიერ საკონსულტაციოდ გამოქვეყნებული „5G სიხშირული რესურსის საფასურის გაანგარიშების“ დოკუმენტთან დაკავშირებული კითხვების განხილვა.

აღნიშნული საკითხით დაინტერესების შემთხვევაში ყველა ჩართულ მხარეს ეძლევა შეხვედრაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. ამისთვის, მონაწილე პირის ელ.ფოსტის მისამართი უნდა გაიგზავნოს კომისიის წარმომადგენელთან  2020 წლის 30 ივნისის 12:00 საათამდე, ელ. ფოსტაზე ekakhidze@comcom.ge

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები