ოქტომბერი 30, 2020 11:02

კომუნიკაციების კომისიამ ITU-ს და ევროპის რეგიონის ფორუმის მონაწილეებს 5G-ის განვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოში არსებული ვითარება გააცნო

კომუნიკაციების კომისიის წარმომადგენლებმა საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციების კავშირის  (ITU) ევროპის რეგიონის ფორუმში მიიღეს მონაწილეობა. ფორუმის თემა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს ეხებოდა, როგორიცაა 5G-ის დანერგვის სტრატეგია, პოლიტიკის განსაზღვრა და მისი განხორციელება. გარდა ITU-ს წევრი ქვეყნებისა, ფორუმში რამდენიმე რეგიონალური ორგანიზაციაც მონაწილეობდა, მათ შორის, ევროკავშირის ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებლების გაერთიანება (BEREC) და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ელექტრონული კომუნიკაციების მარეგულირებლების გაერთიანება (EaPeReg), რომელსაც კომუნიკაციების კომისია უკვე ორჯერ, 2015 და 2019 წლებში, თავმჯდომარეობდა.

სესიაზე - 5G-ის ეროვნული სტრატეგიები და პოლიტიკა ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებისთვის - კომუნიკაციების კომისიის წარმომადგენელმა 5G-ის განვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოში არსებული ვითარება გააცნო. კომისიის წარმომადგენელმა შეხვედრაზე, ასევე ისაუბრა 5G-ის სტრატეგიასა და სპექტრის რეგიონალურ ხელშეკრულებაზე, რომელიც კომუნიკაციების კომისიის მიერ არის ინიცირებული და რომლის მიზანსაც აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში სპექტრის ჰარმონიზაცია წარმოადგენს.

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები