დეკემბერი 18, 2017 16:21

NGA და NGN ქსელებით მომსახურების მიწოდების ტარიფების მომავალზე ორიენტირებული, გრძელვადიანი ნაზარდი დანახარჯების „LRIC“ მოდელის შემუშავებისა და საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები