წვდომის მენიუ

მარეგულირებელი ორგანოების ევროპული პლატფორმა - EPRA

ეს არის მაუწყებლობის მარეგულირებელი ორგანოების უმსხვილესი გაერთიანება ევროპაში. დაარსდა 1995 წელს, მალტაში. ორგანიზაცია მუშაობს შემდეგი მიმართულებით:

  • დისკუსიები და აზრთა გაცვლა-გამოცვლა მარეგულირებელ ორგანოებს შორის მედიის სფეროში;
  • ინფორმაციის გაზიარება ნაციონალური და ევროპული მედიის რეგულირების საკითხებზე;
  • დისკუსიები და პრაქტიკული რჩევები სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით  მედიის რეგულირების სფეროში. 

EPRA არის მაუწყებლობის მარეგულირებელი ევროპული ორგანოების დამოუკიდებელი და ნეიტრალური გაერთიანება; იგი ხელს უწყობს საუკეთესო პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარებას.

საქართველო EPRA-ს წევრია 2013 წლიდან და აქტიურ მონაწილეობას ღებულობს მის თანამშრომლობაში.

2014 წლის ოქტომბერში კომისიამ უმასპინძლა EPRA-ს მე-40 საერთაშორისო შეხვედრას.

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები