შეტყობინებები
ივლისი
28, 2020
17:29

შეტყობინება შპს „პისი მაქსს“

ივლისი 28, 2020 17:29

შეტყობინება შპს „პისი მაქსის“ სხდომა, სადაც განიხილება საკითხი „განცალკევებული...

ივლისი
28, 2020
12:12

შეტყობინება სს „სილქნეტს“

ივლისი 28, 2020 12:12

შეტყობინება სს „სილქნეტის“ სხდომა, სადაც განიხილება საკითხი „კომპანია...

ივლისი
28, 2020
12:10

შეტყობინება შპს „სისტემ ნეტს“

ივლისი 28, 2020 12:10

შეტყობინება შპს „სისტემ ნეტის“ სხდომა, სადაც განიხილება საკითხი „შპს...

ივლისი
28, 2020
11:55

შეტყობინება შპს „მაიფონს“

ივლისი 28, 2020 11:55

შეტყობინება შპს „მაიფონის“ სხდომა, სადაც განიხილება საკითხი „შპს...

ივნისი
02, 2020
15:13

შეტყობინება ააიპ „საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რადიო-ტელევიზია ფარვანას“

ივნისი 02, 2020 15:13

შეტყობინება შპს „მდ ჯგუფსი“ სხდომა, სადაც განიხილება ააიპ „საზოგადოებრივი...

ივნისი
02, 2020
15:12

შეტყობინება შპს ტელეკომპანია „გურჯაანს“

ივნისი 02, 2020 15:12

შეტყობინება შპს ტელეკომპანია „გურჯაანს“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს ტელეკომპანია...

ივნისი
02, 2020
15:10

შეტყობინება შპს „დამოუკიდებელ ტელეკომპანია მეგა-ტვ-ს“

ივნისი 02, 2020 15:10

შეტყობინება შპს „დამოუკიდებელ ტელეკომპანია მეგა-ტვ-ის“ სხდომა, სადაც განიხილება...

ივნისი
02, 2020
15:09

შეტყობინება შპს „ილიონს“

ივნისი 02, 2020 15:09

შეტყობინება შპს „ილიონის“ სხდომა, სადაც განიხილება საკითხი შპს...

ივნისი
01, 2020
14:46

შეტყობინება შპს „მდ ჯგუფს“

ივნისი 01, 2020 14:46

შეტყობინება შპს „მდ ჯგუფსი“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს „მდ...

ივნისი
01, 2020
12:10

შეტყობინება მაუწყებელს - ააიპ „ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და...

ივნისი 01, 2020 12:10

შეტყობინება მაუწყებელს - ააიპ „ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები