ოქტომბერი 19, 2016 10:44

სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის გაზიარებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები