ივნისი 08, 2016 11:55

მობილური და ფიქსირებული ქსელისთვის კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულების (WACC ) გაანგარიშება

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები