წვდომის მენიუ

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2000 წლის 18 დეკემბრის (EU) № 45/2001 რეგლამენტი ევროპული გაერთიანების ფარგლებში არსებული დაწესებულებებისა და ორგანოების მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვისა და აღნიშნული მონაცემების თავისუფლად გად

ნომერი: /

გამოქვეყნების თარიღი მარტი 11, 2015 15:32

მიღების თარიღი მარტი 11, 2015 15:43

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები