საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №56 სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: ნოემბერი 26, 2020 15:00

გამოქვეყნების თარიღი ნოემბერი 20, 2020 17:59

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 56 სხდომის დღის წესრიგი

              ქ. თბილისი                                                      2020 წლის 26 ნოემბერი, 15:00 საათი

 1. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2020 წლის N56 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ (მომხს. ნათია შოვნაძე - ადმინისტრაცია);
 2. შპს „მზერა ტივისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 3. შპს „დრიმლენდ ოაზისისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 4. შპს „სოკარ ენერჯი ჯორჯიასთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 5. შპს „შატო ნიკუშასთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 6. შპს „ვიონი საქართველოსთვის“ დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით გამოყენებისთვის რადიოსარელეო სიხშირეებით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 7. შპს „აითიესისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 8. შპს „ჯეონეთისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლებების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 9. შპს „ალტ ინფოს“ მაუწყებლად ავტორიზაციის განცხადების განხილვის თაობაზე (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 10. ააიპ „ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ქალი და სამყაროს“ მაუწყებლობის ავტორიზაციის მოდიფიცირებისა და კომისიის 2020 წლის 2020 წლის 24 სექტემბრის №გ-20-1/722 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 11. შპს „მიკრონეტის“ (ს/კ 204557960) წილის 100%-ის შპს „MAXNET“-ის (ს/კ 439393390) მიერ შეძენაზე, ასევე  შპს „MAXNET“-ისა (ს/კ 439393390) და შპს „მიკრონეტის“ (ს/კ 204557960), შპს „MAXNET“-ისა (ს/კ 439393390) და შპს „YOURNET“-ს (ს/კ 438108398) და შპს „MAXNET“-ისა (ს/კ 439393390) და შპს „niknet“-ის (ს/კ 406083508) შერწყმაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. მერაბ კანკავა - სატელეკომუნიკაციო ბარის რეგულირების დებარტამენტი);
 12. შპს „საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. პავლე ბერია - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
 13. შპს „ორბი ნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის თაობაზე (მომხს. თამარ გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
 14. შპს „კორპორაცია რედნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
 15. შპს „მთავარი არხის“ მიერ კანონმდებლობის დარღვევის საკითხის განხილვის თაობაზე (მომხს. თეა კაველიძე - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
 16. შპს „სისტემ ნეტის“, შპს „ახალი ქსელების“ და შპს „ახტელის“ მიმართ შპს „მალტისოფტის“ საჩივრების განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ ხუხუნაიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი).
განახლებული დღის წესრიგი:

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 56 სხდომის დღის წესრიგი

              ქ. თბილისი    2020 წლის 26 ნოემბერი, 15:00 საათი

 1. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2020 წლის N56 სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცების შესახებ (მომხს. ნათია შოვნაძე - ადმინისტრაცია);
 2. შპს „მზერა ტივისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 3. შპს „დრიმლენდ ოაზისისთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 4. შპს „სოკარ ენერჯი ჯორჯიასთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით  რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 5. შპს „შატო ნიკუშასთვის“ არაავტორიზებადი საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 6. შპს „ვიონი საქართველოსთვის“ დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით გამოყენებისთვის რადიოსარელეო სიხშირეებით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 7. შპს „აითიესისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 8. შპს „ჯეონეთისთვის“ ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლებების მინიჭების შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 9. შპს „ალტ ინფოს“ მაუწყებლად ავტორიზაციის განცხადების განხილვის თაობაზე (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 10. ააიპ „ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ქალი და სამყაროს“ მაუწყებლობის ავტორიზაციის მოდიფიცირებისა და კომისიის 2020 წლის 2020 წლის 24 სექტემბრის №გ-20-1/722 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 11. შპს „გარდაბნის თბოსადგურისთვის“ არაავტორიზებადი  საქმიანობისთვის დამხმარე ტექნოლოგიური დანიშნულებით რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის  უფლების მინიჭების შესახებ(მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 12. შპსდატაკომისთვისნუმერაციისრესურსითსარგებლობის უფლებების გაუქმებისადაშპ  „ტელეკომ 1“-სთვის ნუმერაციისრესურსითსარგებლობისუფლებების მინიჭებისშესახებ (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირებისა და ავტორიზაციის ჯგუფი);
 13. შპს „მიკრონეტის“ (ს/კ 204557960) წილის 100%-ის შპს „MAXNET“-ის (ს/კ 439393390) მიერ შეძენაზე, ასევე  შპს „MAXNET“-ისა (ს/კ 439393390) და შპს „მიკრონეტის“ (ს/კ 204557960), შპს „MAXNET“-ისა (ს/კ 439393390) და შპს „YOURNET“-ს (ს/კ 438108398) და შპს „MAXNET“-ისა (ს/კ 439393390) და შპს „niknet“-ის (ს/კ 406083508) შერწყმაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. ეკა იმედაძე - სატელეკომუნიკაციო ბარის რეგულირების დებარტამენტი);
 14. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1441 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვის შესახებ (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი №000253) (მომხს. ლ.მაისურაძე - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
 15. შპს „საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. პავლე ბერია - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
 16. შპს „ორბი ნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის თაობაზე (მომხს. თამარ გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
 17. შპს „კორპორაცია რედნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხის განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ გოშუა - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
 18. შპს „მთავარი არხის“ მიერ კანონმდებლობის დარღვევის საკითხის განხილვის თაობაზე (მომხს. თეა კაველიძე - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
 19. შპს „სისტემ ნეტის“, შპს „ახალი ქსელების“ და შპს „ახტელის“ მიმართ შპს „მალტისოფტის“ საჩივრების განხილვის შესახებ (მომხს. თამარ ხუხუნაიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი).
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები