საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის № 25 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: სექტემბერი 17, 2020 15:00

გამოქვეყნების თარიღი სექტემბერი 14, 2020 18:01

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის № 25 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი 

              ქ. თბილისი 2020 წლის 17 სექტემბერი  15:00 საათი

  1. მობილური ქსელით მომსახურების საბითუმო ბაზრის შესაბამის სეგმენტზე კონკურენციის კვლევისა და ანალიზის შედეგების შესახებ კომისიის  2019 წლის 31 დეკემბრის გ-20-9/156 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე (მომხს. ე.იმედაძე - სატელეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი).
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები