საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №10 მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: სექტემბერი 17, 2020 15:00

გამოქვეყნების თარიღი სექტემბერი 14, 2020 18:00

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №10 მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი

              ქ. თბილისი  2020 წლის 17 სექტემბერი, 15:00 საათი

  1. შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის“ მიმართ ა(ი)იპ „თანასწორობის მოძრაობის“ საჩივართან (№შ-20-6/4641, 08.09.2020) დაკავშირებით წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და დავის განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ (მომხს. ლ.მაისურაძე - სამართლებრივი დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი).

 

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები