საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №08 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: მაისი 13, 2021 15:00

გამოქვეყნების თარიღი აპრილი 27, 2021 17:31

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №08 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

ქ. თბილისი  2021 წლის 13 მაისი, 15:00 საათი

1. “რადიოსიხშირული სპექტრით ან/და ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მოსაპოვებლად აუქციონის გამართვის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2005 წლის 12 დეკემბრის N13  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (მომხს. მაია ქადეიშვილი - სამართლებრივი დეპარტამენტი, ლიცენზირების და ავტორიზაციის ჯგუფი).

 

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები