საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №06 მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: მარტი 04, 2021 15:00

გამოქვეყნების თარიღი თებერვალი 26, 2021 18:08

პროექტი 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №06 მოსამზადებელი სხდომის დღის წესრიგი

              ქ. თბილისი      2021 წლის 04 მარტი, 15:00 საათი

  1. შპს ,,ახალი ქსელების“ მიმართ შპს ,,სერვისბოქსის“ საჩივრის განხილვასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და დავის განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ (მომხს. ეკა ჭახრაკია - სამართლებრივი დეპარტამენტი);
  2. შპს ,,ახტელის“ მიმართ შპს ,,სერვისბოქსის“ საჩივრის განხილვასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი მასალების გაცნობისა და დავის განხილვის დღის დანიშვნის შესახებ (მომხს. ეკა ჭახრაკია - სამართლებრივი დეპარტამენტი).
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები