სექტემბერი 29, 2020 11:53

შეტყობინება სს „სილქნეტს“

შეტყობინება სს „სილქნეტს“ სხდომა, სადაც განიხილება საკითხი „სს „სილქნეტის“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის თაობაზე განცხადების განხილვის შესახებ საკითხი, გაიმართება 2020 წლის პირველ ოქტომბერს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები