ივლისი 28, 2020 12:12

შეტყობინება სს „სილქნეტს“

შეტყობინება სს „სილქნეტის“ სხდომა, სადაც განიხილება საკითხი „კომპანია „Topaz Investments (Malta) Limited“-ის (C92958 მალტა) მიერ სს “სილქნეტის“ ბენეფიციარი მესაკუთრე კომპანია “Prometheus Holdings (malta) Limited“-ის (C41770 მალტა) წილის 38.2353%-ის შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ, გაიმართება 2020 წლის 30 ივლისს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები