ოქტომბერი 21, 2021 11:23

შეტყობინება სს „აი თი დი სის“

2021 წლის 21 ოქტომბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს „სს „აი თი დი სის“ კუთვნილი საოპერაციო აქტივის შპს „პრემიუმ ვებ სოლუშენსის“ მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ“.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები