აგვისტო 15, 2023 13:39

შეტყობინება შპს „ტელერადიო კორპორაცია ინფორმკავშირი ტელევიზია არგოს“

2023 წლის 17 აგვისტოს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს „ტელერადიო კორპორაცია ინფორმკავშირი ტელევიზია არგოსთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხს, მის მიერ საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის გამო.

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები