ივლისი 27, 2021 11:13

შეტყობინება შპს „ტელერადიო კომპანია ატვ-12“-ს

2021 წლის 29 ივლისს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს „ტელერადიო კომპანია ატვ-12“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხს.

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები