ნოემბერი 18, 2021 18:00

შეტყობინება შპს „ტელეიმედს“

2021 წლის 25 ნოემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს შპს „ტელეიმედისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხი, მის მიერ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 55-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 451 მუხლის მე-10 პუნქტის ა) და ბ) ქვეპუნქტებისა და 70-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაძლო დარღვევის გამო.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები