მარტი 20, 2017 12:41

შეტყობინება შპს "ტელე-რადიო კომპანია ექსკლუზივ ტივის"

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ტელე-რადიო კომპანია ექსკლუზივ ტივის" ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს "ტელე-რადიო კომპანია ექსკლუზივ ტივისთვის" ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, კომპანიის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შპს "ტელე-რადიო კომპანია ექსკლუზივ ტივისთვის" გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები