ივლისი 17, 2023 15:30

შეტყობინება შპს ,,თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio“-ს

2023 წლის 20 ივლისს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს ,,თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხს, მის მიერ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 70-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაძლო დარღვევის გამო.

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები