აპრილი 28, 2021 11:46

შეტყობინება შპს „სვირინეტს“

2021 წლის 29 აპრილს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს „შპს "სვირინეტის" წილის 20%-ის ფიზიკური პირი ავთანდილ მაცაბერიძის მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები