სექტემბერი 12, 2023 12:25

შეტყობინება შპს ,,სტარლინკ ჯორჯიას“

2023 წლის 14 სექტემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს ,,სტარლინკ ჯორჯიას“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის საკითხს.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები