ნოემბერი 17, 2020 11:55

შეტყობინება შპს „სქაიტელეკომი-Skytelecom LTD“-ს

შეტყობინება შპს „სქაიტელეკომი-Skytelecom LTD“-ის სხდომა სადაც განიხილება შპს „სქაიტელეკომი-Skytelecom LTD“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხი, გაიმართება 2020 წლის 19 ნოემბერს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები