ნოემბერი 17, 2020 10:32

შეტყობინება შპს „სისტემ ნეტს“

შეტყობინება შპს „სისტემ ნეტის“ მოსამზადებელი სხდომა სადაც განიხილება შპს „სისტემ ნეტის“ მიმართ შპს „მალტისოფტის“ საჩივართან დაკავშირებით, გაიმართება 2020 წლის 19 ნოემბერს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები