ივლისი 28, 2020 12:10

შეტყობინება შპს „სისტემ ნეტს“

შეტყობინება შპს „სისტემ ნეტის“ სხდომა, სადაც განიხილება საკითხი „შპს „სისტემნეტის“ (ს/კ 205267423) წილის 0,016%-ის ფიზიკურ პირ ილია ინჯიას მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ, გაიმართება 2020 წლის 30 ივლისს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები