ნოემბერი 20, 2020 15:20

შეტყობინება შპს „საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციას“

შეტყობინება შპს „საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციის“ სხდომა სადაც განიხილება შპს „საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხი, გაიმართება 2020 წლის 26 ნოემბერს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები