სექტემბერი 29, 2020 16:08

შეტყობინება შპს ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“

შეტყობინება შპს ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2"-ის სხდომა, სადაც განიხილება შპს ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ისა და შპს ,,ტელეიმედის“ წინააღმდეგ ა(ა)იპ ,,ფონდი საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“ საჩივარი, გაიმართება 2020 წლის პირველ ოქტომბერს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები