სექტემბერი 29, 2020 11:52

შეტყობინება შპს ,,რკინიგზის ტელეკომს“

შეტყობინება შპს ,,რკინიგზის ტელეკომის" სხდომა, სადაც განიხილება შპს „რკინიგზის ტელეკომის“ მიერ კანონისმიერი ვალდებულებებისა და კომისიის გადაწყვეტილებების დარღვევის საკითხი, გაიმართება 2020 წლის პირველ ოქტომბერს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები