ივლისი 17, 2023 17:18

შეტყობინება შპს „რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას“

2023 წლის 20 ივლისს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს „რადიო ჰოლდინგ ფორტუნასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხს, მის მიერ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართვლოს კანონის 67-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 70-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2016 წლის 14 იანვრის №1 დადგენილებით დამტკიცებული „სპონსორზე მითითების სახელმძღვანელო რეკომენდაციების“ მე-5 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტების შესაძლო დარღვევის გამო.

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები