მაისი 08, 2021 10:59

შეტყობინება შპს „პისი მაქსს“

2021 წლის 13 მაისს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს “შპს “პისი მაქსისთვის“ (ს/კ 206343875) და შპს "ფოპტნეტისთვის“ (ს/კ 204892330) 2020 წლის განცალკევებული აღრიცხვის ანგარიშგების შესაბამისი ინფორმაციის ფასს სტანდარტებით მომზადებულ ფინანსური აღრიცხვის აუდირებულ ანგარიშგებაში დამატებითი ცხრილების სახით წარმოდგენის თაობაზე”.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები