ივლისი 28, 2020 17:29

შეტყობინება შპს „პისი მაქსს“

შეტყობინება შპს „პისი მაქსის“ სხდომა, სადაც განიხილება საკითხი „განცალკევებული აღრიცხვის ანგარიშის წარმოდგენისათვის განსხვავებული ვადების დადგენის თაობაზე“, გაიმართება 2020 წლის 30 ივლისს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები