აპრილი 28, 2021 11:47

შეტყობინება შპს „PC&I Networks“-ს

2021 წლის 29 აპრილს 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს „შპს "PC&I Networks"-ის წილის 100%-ის ფიზიკური პირი ზაირა აფციაურის მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები